Kjell Pahr-Iversen, født 22.12.1937 i Stavanger. Kjell Pahr-Iversen har en helt sentral posisjon i Stavangers kunstliv-han er en av byens mest fremtredende kunstnere gjennom tidene, og han har i alle år også hatt en sterk posisjon innen norsk samtidskunst. Faktisk er hans billeduttrykk noe av det mest særegne vi har i norsk kunst. Også internationalt har han vekket betydelig oppmerksomhet: Han har hatt en rekke utstillinger i London, København, Paris, New York, og i flere Spanske byer.

Inspirert av den amerikanske abstrakte eksresjonismen i etterkrigsårene, og av CoBrA-gruppens heftige maleri på 1950-tallet, markerte Pahr-Iversen seg raskt som en betydelig representant for den abstrakte ekspresjonismen i Norge. På 1960-tallet etablerte han sin egenart, sin personlige stil og sin særegne idéverden, både i formspråk og i innhold. Dette har han senere utviklet og utvidet i en rekke ulike maleriserier, som han ofte har arbeidet på i flere år. Som en svært belest kunstner, med både dyp og vidtfavnende orientering innen de fleste kunstarter og innen naturvitenskapen, trekker han inn elementer fra så ulike kilder som Bibelen, franske essayister, dansk og international kunstteori, musikkteori og mange komponisters verk, og Linnés klassifisering av planter og dyr. Og alt dette kopler han også til sin barndoms jublene retorikk, som han hørte så mye av i sine foreldres forankring i baptistmenigheten. Det krumme skal bli rett.

Trond Borgen

"Bovbjerg" oljemaleri på papir 1973, 50 x 100 cm. "Bovbjerg" oljemaleri på papir 1973, 50 x 100 cm. "Bovbjerg" oljemaleri på papir 1973, 50 x 100 cm. "Bovbjerg" oljemaleri på papir 1973, 50 x 100 cm. "Bovbjerg" oljemaleri på papir 1973, 50 x 100 cm. "Bovbjerg" oljemaleri på papir 1973, 50 x 100 cm.
"Ikon" oljemaleri 50 x 50 cm. "Ikon" oljemaleri 50 x 50 cm. "Ikon" oljemaleri 50 x 50 cm. "Ikon" oljemaleri 50 x 50 cm. "Ikon" oljemaleri 50 x 50 cm. "Ikon" oljemaleri 50 x 50 cm. kr. 18 000.- Solgt
"Himmelen over markene" oljemaleri  60 x 50 cm. "Himmelen over markene" oljemaleri  60 x 50 cm. "Himmelen over markene" oljemaleri  60 x 50 cm. "Himmelen over markene" oljemaleri  60 x 50 cm. "Himmelen over markene" oljemaleri  60 x 50 cm. "Himmelen over markene" oljemaleri 50 x 40 cm. kr. 22.000,- Solgt
"Gledespreder" akvarell "Gledespreder" akvarell "Gledespreder" akvarell "Gledespreder" akvarell "Gledespreder" akvarell "Gledespreder" akvarell, Kr. 7.000,-
"Cellist" akvarell "Cellist" akvarell "Cellist" akvarell "Cellist" akvarell "Cellist" akvarell "Cellist" akvarell 46 x 32 cm.Kr. 7.000,-
"Komposisjon" Lito/linosnitt 76 x 54 cm. "Komposisjon" Lito/linosnitt 76 x 54 cm. "Komposisjon" Lito/linosnitt 76 x 54 cm. "Komposisjon" Lito/linosnitt 76 x 54 cm. "Komposisjon" Lito/linosnitt 76 x 54 cm. "Komposisjon" Lito/linosnitt 76 x 54 cm. 1/10, Kr. 6.000,-
"Kramkaren" kullstift 60 x 40 cm "Kramkaren" kullstift 60 x 40 cm "Kramkaren" kullstift 60 x 40 cm "Kramkaren" kullstift 60 x 40 cm "Kramkaren" kullstift 60 x 40 cm "Kramkaren" kullstift-tegning 60 x 40 cm. Kr 6.000,- Solgt
"Lyset", litografi 40 x 31 cm. "Lyset", litografi 40 x 31 cm. "Lyset", litografi 40 x 31 cm. "Lyset", litografi 40 x 31 cm. "Lyset", litografi 40 x 31 cm. "Lyset" litografi 40 x 31 cm- Kr.4.000,- Solgt
"Ikon", akvarell 72 x 50 cm. "Ikon", akvarell 72 x 50 cm. "Ikon", akvarell 72 x 50 cm. "Ikon", akvarell 72 x 50 cm. "Ikon", akvarell 72 x 50 cm. "Ikon", akvarell, Kr. 7.500,-
"Ikon, litografi, 45,5 x 37,5 cm "Ikon, litografi, 45,5 x 37,5 cm "Ikon, litografi, 45,5 x 37,5 cm "Ikon, litografi, 45,5 x 37,5 cm "Ikon, litografi, 45,5 x 37,5 cm "Ikon, litografi, Kr. 2.500,-
"Ikon" litografi, 45,5 x 37,5 cm. "Ikon" litografi, 45,5 x 37,5 cm. "Ikon" litografi, 45,5 x 37,5 cm. "Ikon" litografi, 45,5 x 37,5 cm. "Ikon" litografi, 45,5 x 37,5 cm. "Ikon", litografi, Kr. 2.500,-
"Mannsportrett" kullstift/akvarell, 70 x 45 cm.
"Borgermesteren", tusj/akvarell, 65 x 45 cm. Solgt
"Kramkaren", akvarell "Kramkaren", akvarell "Kramkaren", akvarell "Kramkaren", akvarell "Kramkaren", akvarell "Kramkaren", akvarell Kr. 6.500,- Solgt
"Ikon", Acryl / akvarell "Ikon", Acryl / akvarell "Ikon", Acryl / akvarell "Ikon", Acryl / akvarell "Ikon", Acryl / akvarell "Ikon", acryl / akvarell, 44 x 31 cm. solgt
Ikon, 46 x 32 cm. Ikon, 46 x 32 cm. Ikon, 46 x 32 cm. Ikon, 46 x 32 cm. Ikon, 46 x 32 cm. "Ikon" akvarell, 46 x 32 cm. Kr 7.000,- Solgt
"Kullstift", 45 x 35 cm. "Kullstift", 45 x 35 cm. "Kullstift", 45 x 35 cm. "Kullstift", 45 x 35 cm. "Kullstift", 45 x 35 cm. "Par" kullstift-tegning 55 x 35 cm. Kr 5.000,-
"Heftig samtale", kullstift-tegning, 58 x 38 cm. "Heftig samtale", kullstift-tegning, 58 x 38 cm. "Heftig samtale", kullstift-tegning, 58 x 38 cm. "Heftig samtale", kullstift-tegning, 58 x 38 cm. "Heftig samtale", kullstift-tegning, 58 x 38 cm. "Heftig samtale", Solgt
"Komposisjon" Lito/linosnitt 76 x 54 cm. "Komposisjon" Lito/linosnitt 76 x 54 cm. "Komposisjon" Lito/linosnitt 76 x 54 cm. "Komposisjon" Lito/linosnitt 76 x 54 cm. "Komposisjon" Lito/linosnitt 76 x 54 cm. "Komposisjon" Lito/linosnitt 76 x 54 cm. 50/50, Kr. 5.000,-
" To herrer " kullstift-tegning 2016 60 x 42 cm. " To herrer " kullstift-tegning 2016 60 x 42 cm. " To herrer " kullstift-tegning 2016 60 x 42 cm. " To herrer " kullstift-tegning 2016 60 x 42 cm. " To herrer " kullstift-tegning 2016 60 x 42 cm. " To Herrer " kullstift-tegning, Solgt
" Herremenn " kullstift-tegning 2016, 60 x 42 cm. " Herremenn " kullstift-tegning 2016, 60 x 42 cm. " Herremenn " kullstift-tegning 2016, 60 x 42 cm. " Herremenn " kullstift-tegning 2016, 60 x 42 cm. " Herremenn " kullstift-tegning 2016, 60 x 42 cm. " Herremenn " kullstift-tegning, Solgt
"Dansk morgen" 60 x 40 cm. "Dansk morgen" 60 x 40 cm. "Dansk morgen" 60 x 40 cm. "Dansk morgen" 60 x 40 cm. "Dansk morgen" 60 x 40 cm. "Dansk morgen" akrylmaleri på papir 60 x 40 cm. Kr 15.000,- Solgt
"Høy himmel" akrylmaleri 60 x 40 cm. "Høy himmel" akrylmaleri 60 x 40 cm. "Høy himmel" akrylmaleri 60 x 40 cm. "Høy himmel" akrylmaleri 60 x 40 cm. "Høy himmel" akrylmaleri 60 x 40 cm. "Høy himmel" akrylmaleri på papir 60 x 40 cm. Solgt
"Ikon" akvarell 47 x 32 cm. "Ikon" akvarell 47 x 32 cm. "Ikon" akvarell 47 x 32 cm. "Ikon" akvarell 47 x 32 cm. "Ikon" akvarell 47 x 32 cm. "Ikon" akvarell 47 x 32 cm. Kr 7.000,-
"Passiare" kullstift 55 x 35 cm cm. "Passiare" kullstift 55 x 35 cm cm. "Passiare" kullstift 55 x 35 cm cm. "Passiare" kullstift 55 x 35 cm cm. "Passiare" kullstift 55 x 35 cm cm. "Passiare"kullstift-tegning 55 x 35 cm. Kr.5.000,-
"To herrer" kullstift 55 x 35 cm. "To herrer" kullstift 55 x 35 cm. "To herrer" kullstift 55 x 35 cm. "To herrer" kullstift 55 x 35 cm. "To herrer" kullstift 55 x 35 cm. "To herrer" kullstift-tegning 55 x 35 cm. Kr 5.000,-
"Komposisjon" akryl på papir 32,5 x 43 cm. Ramme 54 x 62 cm. "Komposisjon" akryl på papir 32,5 x 43 cm. Ramme 54 x 62 cm. "Komposisjon" akryl på papir 32,5 x 43 cm. Ramme 54 x 62 cm. "Komposisjon" akryl på papir 32,5 x 43 cm. Ramme 54 x 62 cm. "Komposisjon" akryl på papir 32,5 x 43 cm. Ramme 54 x 62 cm. "Komposisjon" akryl 32,5 x 43 cm. Kr. 12.000,- innrammet, Art-Glass
"Komposisjon" akryl på papir 39 x 47,5 cm. Ramme 60 x 67 cm. "Komposisjon" akryl på papir 39 x 47,5 cm. Ramme 60 x 67 cm. "Komposisjon" akryl på papir 39 x 47,5 cm. Ramme 60 x 67 cm. "Komposisjon" akryl på papir 39 x 47,5 cm. Ramme 60 x 67 cm. "Komposisjon" akryl på papir 39 x 47,5 cm. Ramme 60 x 67 cm. "Komposisjon" akryl 39 x 47,5 cm. Kr. 10.000,- innrammet, Art-Glass
"Lun morgen" litografi 72 x 52 cm. "Lun morgen" litografi 72 x 52 cm. "Lun morgen" litografi 72 x 52 cm. "Lun morgen" litografi 72 x 52 cm. "Lun morgen" litografi 72 x 52 cm. "Lun morgen", litografi, Kr. 3.000,-
"Byen", litografi, 72 x 52 cm. "Byen", litografi, 72 x 52 cm. "Byen", litografi, 72 x 52 cm. "Byen", litografi, 72 x 52 cm. "Byen", litografi, 72 x 52 cm. "Byen", litografi, Kr. 3.000,-
lagt til handlevogn